Видео боя Мамед Халидов vs. Михал Матерла на KSW 33

https://www.youtube.com/watch?v=fkuRrM6ab9I